Sundvollen

 

Sundvollen er både en gård og et tettsted i Hole.

 

Før ble gården kalt Kroksundvollen, for den ligger ved Kroksundet. Men det ble så langt å si, så nå sier vi bare Sundvollen.

 

I Sundvollen har de barnehage, en bensinstasjon og et stort hotell og en ny butikk. Det er mange hus der. Noen av husa ligger nede ved selve Sundvollen, men de fleste ligger i lia ovenfor Sundvollen.

 

Skolen ligger litt oppi lia og heter Sundvollen oppvekstsenter, for den inneholder både barnehage og skole.

 

I 2017 bodde det 1 167 personer i Sundvollen. Så det bor nok omtrent like mange der nå som da.

 

Mange mennesker

Men om noen år kan det hende det bor noen tusen mennesker på Sundvollen. For det skal bli en ny jernbane mellom Oslo og Hønefoss. Og da kommer det en ny stor jernbane-stasjon ved Sundvollen. Og blir det jernbane-stasjon, da er det mange som vil bo i nærheten. For da får de kort vei til toget.

 

Da må det bygges mange hus.

 

Det skal fylles jord ut i Tyrifjorden ved Sundvollen. Da blir det plass til mange nye hus, og mange mennesker. Kanskje det kan flytte så mange som 10 000 mennesker dit. Eller flere. Eller færre.

 

Raske tog

På Ringeriksbanen skal toga gå fort. De skal kunne kjøre 250 kilometer i timen.

 

Det er ikke helt sikkert når banen skal bygges. Kanskje blir det i 2021, kanskje seinere.

 

Berg-bilder

På et berg ved Sundvollen er det rissa inn bilder. Slike berg-bilder er veldig gamle. De kan være laget for mer enn 2 500 år siden.

 

Like ved den gamle skolen i Sundvollen, på utsida av E16, finner vi berg-bildene. De ligger på ei fin flate på berget. De ser ut som båter. Oppi båtene sitter det fem-seks-sju personer og padler.

 

Båtene er ikke så store. Den største er sirka 40 cm lang.

 

Det er bilde av to rundinger på berget. Kanskje det er sola? To soler? Sola er viktig.

 

Sikkert fint å sitte på berget i sola. Så kunne de sitte og se utover Tyrifjorden.

 

Kanskje berget ved Sundvollen har vært en festplass. Kanskje det var der folk la til med båtene sine. Ikke godt å vite. For det er jo så lenge siden.

 

Et anna ord for berg-bilder er helle-ristninger.

 

<bildetekst> Tenk om Sundvollen ser ut slik i framtida? Nærmest ser vi Sundøya. Der skal jernbanen gå. Toga som kommer fra Bergen og Hønefoss går rett fram og i tunnel inn i berget mot Sandvika og Oslo. Utenfor Sundvollen skal det fylles masse stein og jord ut i fjorden. Da blir det plass til mange hus. Kjenner du deg igjen, eller? Foto: Bane Nor.

 

Sundvollen alletidersringerike bergbilderlite 

Kanskje var det slik? Vi kan tenke oss hvordan det skjedde da de banka bilder i berget. Tegning: Øyvind Tingleff, fra boka Alle tiders Ringerike.

 

 

Bergbilder: I Sundvollen er det lite berg med bilder av dyr og båter og rundinger. Slike figurer har mennesker hogd inn i berget for mer enn 2 000 år siden.

 

 

 

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke (2009): Hole bygdebok. Bind 5 side 106-128.

Olav Norheim og Øyvind Tingleff (1998): Alle tiders Ringerike s. 10-11.{/AF}

 

sundvollen 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *