Ulvøya

Ulvoya 560

På Ulvøya kan du bade om sommeren. Foto: Olav Norheim

 

Ulvøya er ei øy i Steinsfjorden. Det er ikke ulv på Ulvøya nå, men det kan ha vært det. Det er kanskje derfor øya heter Ulvøya. Øya ligger omtrent 180 meter fra land. Ulven er ikke så flink til å svømme, men de 180 meterne kunne den nok klare.

 

Bautasteiner fra Ulvøya

For omtrent 1 000 år siden var det et stein-brudd på øya. Stein-brudd vil si at det går an å bryte ut og hente stein fra berget. Så blir steinene hogd til så de blir fine å bruke til murer eller til bautasteiner.

 

Har du sett filmene eller tegneserien om Asterix og Obelix? Obelix hogde ut store steiner som ble brukt til bautaer og steinstøtter. Slike steiner har folk brukt i lang, lang tid, men ikke på den måten som Obelix da.

 

Det er funnet flere steiner fra Ulvøya rundt om i verden. De har funnet en stein fra Ulvøya på en kirkegård i London. Så er det funnet en stein på gården Alstad på Toten, som også kan være fra Ulvøya. Den steinen kalles Alstad-steinen.

 

 

0612 001195 ulvoya 560

Sundvollen gård med Steinsfjorden og Amundøya, Tohjulingen og Ulvøya med Svinøya foran – i bakgrunnen (1955). Foto: Hole bygdearkiv. 

 

En stor og fin bautastein som stod på gården Dynna i Gran på Hadeland, er fra Ulvøya. Derfor kalles den Dynna-steinen. Det er nesten 1 000 år siden Dynna-steinen ble hogd ut og satt opp på Hadeland.

 

Dynna-steinen er nå stilt ut på Historisk Museum i Oslo. Den er høy: 2, 82 meter. Men den har vært enda høyere, for toppen er knekt. En kopi av Dynna-steinen står på Hadeland Folkemuseum. Det er hogd inn noen fine figurer og mønster på Dynna-steinen. Det kan hende at de skal vise Jesus-barnet og Maria i stallen, og Betlehems-stjerna på himmelen. For folk var kristne i Norge allerede for 1 000 år siden.

 

Berget på Ulvøya er sandstein. Den er grei å hogge ut. Sandsteinen fra Ulvøya har en slags rødfarge. Det er lett å risse figurer på slike steiner. Figurene som ble laget, kaller vi Ringeriks-stil. Det er fordi figurene er funnet på steiner fra Ringerike.

 

På den ene sida av Dynna-steinen er det rissa inn runer.

 

{AF}Mer å lese: 

Margit Harsson: Navn på øyer og skjær i Tyrifjorden.

I: Øy på landet (2015)

Fred Harald Nilssen: Øy på landet (2015)

Olav Norheim og Øyvind Tingleff: Alle tiders Ringerike  (1998), side 30-31

Wikipedia: Dynnasteinen{/AF}

 

ulvoya 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *