Herøya

0612 000313 Heroya 06061965 560

Herøya sett fra lufta 6. juni 1965. Foto: Hole bygdebokarkiv 

 

 

Steinsfjordens største øy er Herøya. Den ligger rett utafor Loreåsen, ikke langt fra den gamle gården Stein.

 

Det har vært både husmanns-plass og bondegård på øya. Husmanns-plassen hørte til en av Hårum-gårdene. De som dreiv plassen, jobba på gården for å få lov til å bo på plassen.

 

Kari-Anne bodde der

Helt til 1984 bodde bonde-familen Watterud på øya. I familien var det tre barn, ei jente og to gutter. De hadde lang vei til skolen. Og da isen la seg eller gikk opp, kom de seg ikke på skolen. Da måtte mora deres undervise barna sine.

 

– Det var litt stille og ensomt for ei jente, sa Kari-Anne til NRK Buskerud i 2014. Da ble hun intervjua om oppveksten sin på øya. Hun fortalte hvordan dagene ble snudd helt på hodet da feriegjestene kom til øya om sommeren. Plutselig fikk hun 90 leikekamerater.

 

 

Hær på Herøya?

Navnet Herøya kan bety litt av hvert. Det kan bety hare. Det kan bety grå. Så kan det være et gammelt guttenavn: Heri. Og det kan bety hær. En hær er jo en flokk med soldater.

 

Det kan ha ligget en hær på Herøya i vikingtida. Den store gården Stein, nær øya, var kongsgård den gangen. Kongen bodde på Stein når han var på Ringerike. Og kongen reiste jo ikke rundt i riket sitt aleine. Han hadde med seg en hær som skulle passe på ham. Hæren skulle slå til dersom folk protesterte eller yppa seg. 

 

Ferie-øy

Nå er øya ferie-sted for Oslo Sporveisbetjenings Forening. Det er 32 hytter på øya. Låven på Herøya er samlings-sted for de som er på ferie der. Der er det grilling hver uke om sommeren.

 

Det er lov å slå opp telt på Herøya. Men si fra til bestyreren på øya først.

 

{AF}Mer å lese:

Margit Harsson(2015): Navn på øyer og skjær i Tyrifjorden.

I: Øy på landet, side 21

Fred Harald Nilssen (2015): Øy på landet, side 4-5

Herøya-sangen

Gudmund Bakke (2002): Hole bygdebok bind 2, side 374-378{/AF}

 

Heroya Mauroya

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *