Glassverkskolen

glassverkskolen

I 1779 blei det starta skole ved Glassverket på Jevnaker. Skolen lå ved Løkhaugen, der hvor Hermanstjernet og Randsfjorden er bindi sammen med en liten kanal.

 

Det var strenge regler for lærere, elever og foreldre. Elevene måtte begynne på skolen når de var seks år, og gå der til de ble konfirmert i 15-16 års alderen.

 

Skole om kvelden

Men barna måtte arbeide på Glassverket fra de var 7-8 år gamle, og da fikk de ekstra skole om kvelden fra 18.30 til 20.30. De arbeidet ikke full dag, og måtte følge den vanlige skolen når de ikke var på arbeid.

 

Foreldra måtte betale mulkt for å holde barna hjemme uten gyldig grunn. Barna måtte også møte på skolen på søndager. De skulle lære dagens evangelium utenat, og så følge presten til gudstjeneste i kirken. Evangelium er en tekst fra Bibelen.

 

Skole på Grønland

Fram til 1870, da skolen ble bygget på den nedlagte husmannsplassen Løken ved Løkhaugen, hadde Glassverkskolen rom i arbeiderboligene til Glassverket på Grønland.

 

Elevene gikk annenhver dag på skolen. Første klasse gikk en dag, andre og tredje klasse neste dag i småskolen. I storskolen gikk fjerde og femte klasse en dag, og sjette og sjuende neste.

 

Rundt 1920 blei det gjort flere forsøk på å overføre skolen til den kommunale skolen, men verkefolka satte seg imot dette.

 

Skolen legges ned

Fra 1940 til 1945 var det krig i Norge. Norge ble tatt av Tyskland. I 1942 bestemte de tyske okkupantene at skolen skulle nedlegges. Ingen turte protestere. Okkupanter er de som har tatt landet.

 

Etter nedlegginga blei skolen benytta som bolig for Glassverkets folk, og som barnehage i en kort periode. Skolen brant ned 20. juni 1982.

 

 

{AF}Mer å lese:

Arne Brorson: Glassverksskolen

I: Årbok for Hadeland 1982. Side 125-128{/AF} 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *