Nesbakken

nesbakken560

Nesbakken, tegnet av Øyvind Tingleff

 

Nesbakken ligger i Jevnaker sentrum, på ei halvøy med Randselva i vest, Randsfjorden i nord, og Hermanstjernet i øst.

 

De første som bygde hus på Nesbakken, bodde nok på Nedre Nesset. Plassen er trolig oppkalt etter det neset som dannes av Hermanstjernet og Randsfjorden, der hvor COOP ligger i dag.

 

Navnet Nesbakken har mest sannsynlig sin opprinnelse her. Til å begynne med blei navnet skrivi Næssetbakken.

 

I alt 27 personer bodde på Nesbakken i 1865. Da var det folketelling. Derfor vet vi hvor mange som bodde der. Det bodde folk på fire plasser på Nesbakken den gangen.

 

Piperbekken

En av plassene var Piperbekken, lengst i sydvest rett opp for Randselva. Plassen blei fraflytta i 1918. Noen år seinere blei husa rivi.

 

Piperbekkenga lå ikke ikke langt unna, på toppen av nåværende Enggata. Piperbekkenga blei også kalt for bare Enga.

 

Teglenga

Teglenga (Øvre Næsset) lå lengst nord på Nesbakken. Fra gammelt av lå det her et av de eldste teglverk på Hadeland. Det var en som eide gården Mo som starte teglverket. Mo eide hele Nesbakken, og eier fremdeles i 2014 mesteparten av grunnen her. Anders Jensen rydda sitt eget småbruk i Teglenga rundt 1850. Etter hvert ble Teglenga hetende Øvre Nesset. Dette blei nedlagt i midten av 1920-åra. For da bygde Randsfjord Handelslag sin store forretningsgård der. Det er Storgata 7 i dag.

 

Nedre Nesset er den fjerde og eldste plassen på Nesbakken. Den lå altså i enden av Storgata der hvor COOP ligger i dag. Her var det jordbruk til begynnelsen av 1900-tallet.

 

Få folk før

I 1875 bodde det fremdeles få mennesker på Nesbakken, bare 40 personer. Et bilde fra 1880 viser få hus, og at mesteparten av Nesbakken består av jorder. Dette til tross for at Randsfjordbanen blei åpna i 1868, og at brua over Randselva blei åpna omtrent på samme tid. Da skulle en jo tro at det kom opp flere hus og at flere mennesker slo seg ned der.

 

Flere folk og hus

Etter en grundig prosess fikk Nesbakken og Randsborg sin reguleringsplan i 1892. Dette var viktig fordi innbyggertallet økte kraftig i 1880-åra og fram mot 1900. Da var det om å gjøre å planlegge hus og gater, så det ikke ble for mye rot på Nesbakken og Randsborg.

 

 

{AF}Les mer:

Reidar Aarflot: Den eldste bosetning på Nesbakken på Jevnaker

I: Årbok for Hadeland 1992, side 75-102{/AF}

 

nesbakken 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *