Berger gård

kart berger

Gården Berger ligger vakkert til på toppen av berget rett nord for Jevnaker skole og Jevnaker stadion. Den er lett å kjenne igjen som et landemerke og et tydelig blikkfang. Berger ligger der nesten som en borg med utsikt over store deler av Jevnaker. 

 

Vannveien

Berger har nok vært en viktig gård i vikingtida og seinere. For Berger lå like ved veien. Veien, det var vannveien.

Veien over fjorden var viktigere enn veien over land.

 

Når folk og varer kom fra sør, kom de med båter inn Drammensfjorden og opp i Tyrifjorden og videre til Randsfjorden. Fra Randsfjorden dro de båtene over land til Mjøsa, langs en vei som ble kalt Kjølvegen.

 

Stein til slottet

I Bergermarka har det vært stein-brudd. De tok ut stein i marka, nær veien som går inn til Buttentjern. Herfra blei det levert stein til slottet i Oslo, da dette blei bygget i 1840-åra. Byen het Christiania den gangen. I Bergermarka var det kleber-stein, og det er en fin og lys stein.

 

Fra omkring 1860 til 1961, i over 100 år, dreiv Berger gård et fiske-klekkeri. I et klekkeri blir det klekket ut fisk, små fisk eller yngel som skal bli store fisk i fiskevann. Ei stund var klekkeriet ved Berger det klekkeriet som leverte mest ørret-yngel i hele landet.

 

Samsmoen

I 1831 ble Berger gård delt mellom brødrene Ole og Nils Andreas. Ole fikk den delen som blei Nedre Berger. Gården lå mellom Skoleveien og Bergergata, og brant ned i slutten av 1950-åra. Gården blei ikke bygd opp igjen, men det blei bygd et hus på den solide steinmuren som var under låven på Nedre Berger. Huset blei bygget av Arne Gjerde.

 

Noe av skogen var lenge i sameie mellom de to gårdene, og kalles fortsatt Samsmoen. Et sameie betyr at noen eier noe sammen.

 

Siden Jevnaker skole blei bygd i 1958, har stadig større deler av gården blitt brukt til mye annet enn landbruk. Jevnaker stadion ligger på tidligere dyrka mark som hører til Berger gård.

 

Husa er freda

Tunet har vært prega av forfall i mange år. I juni 1987 raste den store låven sammen, og det er bare rester av låvebrua som er synlig i dag.

 

Hovedbygningen er trolig fra ca. 1750. Livørsbygningen (kårbygningen) er bygd i 1872. Begge de to husa er freda. Så det er ikke lov å rive dem. Noe restaureringsarbeid er påbegynt.

 

 

{AF}Mer å lese:

Øvre Berger i Jevnaker. Plan for bevaring og framtidig bruk (1983)

Skolene i Jevnaker gjennom tidene (1990) {/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *