Tyrimyra

tyrimyra1957lite

Tyrimyra i 1957 med avfallsstasjonen, grustaket, og den nye kraftlinja. Fremdeles med husmannsplassen liggende her. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv.

 

Tyrimyra ligger lang nord i Hønefoss, i utkanten av Hovsmarka. Mange voksne husker at Tyrimyra var en stor søppelplass.

 

På søppelplassen var det fint å leike, syntes mange barn. Her kunne de finne mye slags avfall. De kunne jakte på rotter med salong-rifle. Avfallet var fullt av rotter når det ble tippa noe spiselig på myra.

 

Furumyra

Tyrimyra betyr egentlig furumyra, akkurat som Tyrifjorden betyr furufjorden. For tyri og furu er det samme. Tyrimyra var en gang en husmannsplass, der det bodde folk og dyr. En husmanns-familie var en familie som leide hus og jord fra en gård. Mannen jobbet på gården, kanskje kona også. Tyrimyra hørte til Hov, som var en stor gård. Tyrimyra var husmannsplass lenge, helt til 1940-åra. Da var det nesten ingen som arbeidet som husmenn lenger. 

 

Rundt plassen lå det jorder hvor både kuer og hester gikk på beite. Lenger inn lå et grustak. Et grustak er et område med mye grus, der det går an å ta ut grus. Grustaket på Tyrimyra er i bruk ennå.

 

 

Folk blant avfall

Det bodde folk på Tyrimyra mens det var søppelplass. Husa ble revet i 1959. De som bodde der reiv husa. Det var et tømmerhus. Tømmeret ble skjært til materialer så de kunne sette opp et nytt hus et annet sted.

 

Etter at husa var revet, kom det andre folk til Tyrimyra. Det var folk som falt utenfor samfunnet på Ringerike. Det sto ei brakke der. Noen av dem var husløse. Noen var alkoholikere. De hadde det ikke lett. Det var mange som holdt ap med dem og plaget dem.

 

Gå på tur

I dag er det en vedsentral der hvor man kapper, kløyver og pakker ved. Den store hvite bygningen ved porten til Tyrimyra er avfallsstasjonen som ble bygget rundt 1957. Det er også på denne tida at de bygde kraftlinja over området.

 

Nå er Tyrimyra kjent som treningsarena for skiskytterne. Og det går ei fin turløype herfra, gjennom Hovsmarka.

 

 

Avfallsplassen ble lagt ned i 1985, og ble flyttet til Trollmyra på Eggemoen. De eneste sporene som er igjen etter søpla på Tyrimyra, er metangassen som kommer opp fra grunnen og som brukes til oppvarming. Gassen blir sendt i rør til Hov ungdomsskole.

 

{AF}Les mer:

Se artikkelen om Hov{/AF} 

 

tyrimyra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *