Vikshøgda

vikshogda2012lite

 

 

 

På Vikstoppen går det mange hester og beiter på et jorde. Bortenfor jordet ligger noen røde rekkehus som heter Vikshøgda.

 

I gamle dager lå det en husmannsplass her. Den ble kalt Kringlebråtan. Der bodde en husmann med familien sin. En husmann var arbeidskar på en gård, og fikk bo på en plass som hørte til gården.

 

Rund som ei kringle

Navnet Kringlebråtan kommer av at jordet som lå ved plassen, var rundt. Mange syntes nok at jordet hadde form som ei kringle. Derfor kalte de plassen Kringlebråtan.

 

De gamle husene på Kringlebråtan ble revet like etter krigen, som var slutt i 1945. I 1953 ble det satt opp et murhus på tomta. De som bygde huset, het Einar og Hjørdis Åslund. Derfor kalte de huset sitt for Åslund. Da Åslund ble revet i 1994, ble de røde rekkehusene bygd. I dem bor det mange folk. Området ble kalt Kringlebråtahøgda i gamle dager, men i dag sier de fleste Vikshøgda.

 

vikshogda 

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke: Hole bygdebok bind I Årnesfjerdingen (2001),side 49 og side 487-490.{/AF}

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *