Vesterntangen

Vesterntangen1975lite

Vesterntangen i 1975. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud Fylkesfotoarkiv

Vesterntangen er en tange, og en tange er det samme som et nes eller en odde. Vesterntangen ligger på nordsida i Hønefoss. Randselva går rundt tangen på tre kanter. Vi kjører over brua til Vesterntangen når vi tar av til Haug, like bortenfor Hønefoss skole.

Over Vesterntangen går Vesterngata. Den gata skifter navn til Ole Thorkelsens vei. Og så heter den Vesternbakken oppi bakken mot Haug.

Ole Thorkelsen var den første ordføreren i Hønefoss, etter at Hønefoss ble en egen by i 1852. Såda fikk han ei gate oppkalt etter seg. Gata fikk navn i 1923.

Vesterntangen er oppkalt etter gården Vestern. Vestern er en gård nederst i Haug. Navnet Vestern betyr at gården ligger mot vest, altså vest for en annen gård. Gården Vestern ligger vest for Sætrang. Vesterntangen er altså tangen nedenfor den gården som ligger vest for Sætrang. Ganske innvikla.

Mer innvikla: Siste delen av navnet Vestern er egentlig vin. Det er ikke slik vin til å drikke, men et gammelt ord som betyr beitemark eller havn for dyra. Slike vin-navn er gamle, mer enn 1 000 år gamle. Så både på Vestern og Vesterntangen har det gått kyr og sauer som har beita og gumla og spist gras i lang, lang tid.

Vesterntangen

Vestern-karene driver med høyonna på Vesterntangen en eller annen gang i første halvdel av 1900-tallet. Foto: Buskerud fylkesfotoarkiv

Sautangen

For 150 år siden var Hønefoss en ganske ny by. Da lå det bare sju hus på Vesterntangen. I de husa bodde det til sammen tolv familier, i alt 47 mennesker. Rundt husa var det mest jorder. Bare halve Vesterntangen hørte til byen Hønefoss.

Vesterntangen ble også kalt for Sautangen, for det gikk sauer der. Tangen har også blitt kalt for Støatangen. Støalandet ligger jo like ved.

Boligblokk med garasje

I 1957 ble det bygd en boligblokk i Vesternbakken, i Hattemaker Knudsens vei 3. Den blokken hadde noe nytt: garasje i kjelleren! Det var den første blokken i Hønefoss som hadde garasje. På den tida var det ikke mange som hadde bil. Men det begynte jo å bli noen. Så da kunne det være greitt med sju garasje-plasser i kjelleren. Og det var nok, selv om blokken hadde 16 leiligheter.

Rundt 1960 kom det mange boliger på Vesterntangen. Sju blokker med 167 leiligheter ble bygd fra1959 til 1963. De ligger i Nansenveien 14.

Overmannssundbru

Brua over til Vesterntangen, bygd i 1903. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv

Brua over Randselva

Overmannssund bru er brua fra Vesterntangen over til Hønengata. Det har vært bru lenge der. I 1883 var det en de kalte Bru-Iver som bygde ei ny bru. Iver Sætrang het han egentlig. Den brua gikk nesten helt nede ved elva. Bakken fra elva opp til gata het Brubakken. I 1903 kom det bru der dagens bru går. Men brua vi bruker nå er fra 1954.

vesterntangen

{AF}Mer å lese:
Andreas Ropeid: Hønefoss. Bind 2, side 116-122 (1952)
Einar Gandrud: Barndomsminner fra Hønefoss i 1930-årene, side 19-24

Artikkel i  Heftet Ringerike 2002
Ringerike boligbyggelag A/L : 50 års jubileumsberetning 1950-2000, side 20-23 (2000)

Frank Tverran: Overmannsund bru

Om innlemmelsen av Vesterntangen i Hønefoss by

Jørstad: Byutvidelser i Hønefoss 1851-1946, side 14-16 (1946){/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *