Hønefossen

001 byen naturlig

Til å begynne med var Hønefoss bare en foss. Så kom det noen sager og møller i fossen. Så kom det noen hus. Folk bygde små hus midt i fossen, på Øya. Der var det  rått og vått og kaldt å bo. Dårlige hus var det også. De som bodde på Øya var de som jobba ved sagene i fossen. Og de hadde ikke råd til fine og varme hus. Øya er borte nå.

Hønefossen er egentlig fossen ved Ringerike Stormarked. Før var det flere fosser i elva der, ikke bare en. Det meste av fossen går i et stort rør.

 

Hønefossen

Hønefossen i vårflom. Bilde er tatt i 1966. Foto: Hallvard Løyland/Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Til å begynne med var Hønefoss bare en foss. Så kom det noen sager og møller i fossen. Så kom det noen hus. Folk bygde små hus midt i fossen, på Øya. Der var det  rått og vått og kaldt å bo. Dårlige hus var det også. De som bodde på Øya var de som jobba ved sagene i fossen. Og de hadde ikke råd til fine og varme hus. Øya er borte nå.

Hønefossen er egentlig fossen ved Ringerike Stormarked. Før var det flere fosser i elva der, ikke bare en. Det meste av fossen går i et stort rør.

 

Fossen i elva
Byen er altså oppkalt etter fossen i elva. Men hvorfor heter fossen  Hønefossen? Og hva betyr navnet?

Siste delen av Hønefoss er foss. Hønefossen er fossen vi kan se fra Hønefoss bru. Foss er et herme-ord, et ord som hermer etter en lyd. Når vi sier ”foss”, kan det høres ut som den lyden fossen lager.

Høgbrufossen

Husene på Øya –  Høgbrufossen. Bildet er tatt i 1868.  Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

En gård som het Hønen
Første delen av Hønefoss er høne, eller egentlig hønen med n til slutt. Fossen i Hønefoss het egentlig Hønenfossen. Navnet høne i Hønefoss kommer fra en gård som heter Hønen. Så Hønefoss er fossen som hørte til gården Hønen. Hønen har vært en gård i mange hundre år. Hønen ligger øverst i Hønengata. Norges Blindeforbund har et arbeidssenter på Hønen gård.

Men det er da et godt stykke fra Hønefoss opp til Hønen i Hønengata? Det er det. For Hønen var en stor gård, en gård som hadde jorder og skog og mark helt ned til fossen. Fossen lå helt i utkanten av gården.

 


Kakle-lyd?
Hva betyr høne? Høne er jo en stor tam fugl som kakler og legger egg. Men høna kan også være en vill fugl. Hunn-rypa kalles høne. Kanskje det har vært mye ville fugler langs Randselva og Storelva? Og kanskje elva da har fått navn etter hønene? Og så har det gått noen år, og så kan landet langs elva ha fått navnet sitt etter elva – og hønene.

Dette er en teori, en tanke, en mulighet.

 


Viking-gud?
En annen teori er at gården Hønen har fått navnet sitt etter en viking-gud. Det var mange guder i vikingtida. Odin og Tor er kjente gamle guder. Høne er en gud som ikke er noe kjent. Vi vet ikke om den guden er dyrka i Norge i det hele tatt.

{AF}Mer å lese:

Det er mye å lese om Hønefoss i Heftet Ringerike, blant andre disse artiklene:

Margit Harsson: Hønen i Hønefoss – et gåtefullt navn. Heftet Ringerike 2002, side 4-6.
Otto Frydenlund: Hønefossingene på Øya midt i fossen. Heftet Ringerike 1999, side 37-40

Otto Frydenlund: Sagene skapte Hønefoss. Heftet Ringerike 2002, side 25-27.
Otto Frydenlund: Møllene ved fossen. Heftet Ringerike 2002, side 32-34

Andreas Ropeid: Framvekst i skyggen av Drammen. Heftet Ringerike 2002, side 8-10

Olav Norheim: Alle tiders Ringerike (1998) s. 46-51

Se også artikkelen: Hvor er Hønefoss? {/AF}

honefossen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *