Storøya

Gården Søndre Fekjær med Storøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv    Enten du reiser til lands eller til vanns eller i lufta, skjønner du hvorfor Storøya har fått navnet sitt. Det er den største øya i Tyrifjorden. På avstand kan Storøya se ut som et eventyr-rike.   Fra Elstangen i Hole kan du ta deg over… Fortsett å lese Storøya