Storøya

0612 000672 storoya sfekjaer 560

Gården Søndre Fekjær med Storøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv 

 

Enten du reiser til lands eller til vanns eller i lufta, skjønner du hvorfor Storøya har fått navnet sitt. Det er den største øya i Tyrifjorden. På avstand kan Storøya se ut som et eventyr-rike.

 

Fra Elstangen i Hole kan du ta deg over brua til Storøya til fots, på sykkel eller med bil. Bru ble bygd i 1981.

 

På øya ligger det 79 hytter og en fin golfbane. Det er en badeplass på øya, der det er lett å ta seg fram med rullestol og barnevogn.

 

Når isen var dårlig

Det er Eirik Nørgaard som eier øya i dag. Det var ingen bru der da han vokste opp. De tre søskena Henriette, Eirik og Sindre ble frakta med båt for å ta skolebussen. – Det var ikke alltid greit, særlig når isen la seg om høsten eller når isen gikk opp om våren, husker han.

 

Eirik spilte fotball på Holeværingens lag. For å komme på trening, måtte han ta båten over til Fekjær. Derfra sykla han sammen med en kamerat til Helgelandsmoen for å trene. Men om vinteren kom han seg ikke på trening.

 

0612 002751 storoya bat 1958 560

Med trebåt i sundet mellom Storøya og Elstangen. I båten Kjeld Nørgaard med datteren Henriette, ca. 1 1/2 år (1958). Foto: Hole bildearkiv 

 

Underjordiske ganger 

På Storøya er det spor etter kjeller-murer og underjordiske ganger. De kan være omtrent 800 år gamle. De underjordiske gangene kan ha vært hemmelige ganger for å slippe unna om folk ble overraska av fiender.

 

Undersilur-perioden

En del av Storøya er natur-reservat. Det vil si at landskapet er verna og må få stå i fred. Verneområdet omfatter strandkanten vest på øya og noe på nordsida. Det ernoen veldig gamle lag med stein og berg som er viktig å bevare. Lagene hører til undersilur-perioden, og det er omtrent 440 millioner år siden.

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok. Bind 1 (2001), side 247-304

Margit Harsson: Navn på øyer og skjær i Tyrifjorden.

I: Øy på landet (2015)

Fred Harald Nilssen: Øy på landet (2015)

Kjeld Nørgaard: Storøen i Tyrifjorden{/AF}

 

storoya 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *