Follum

Follum fabrikker. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud Fylkesfotoarkiv Av Olav Norheim Follum er navnet både på en bydel og en gård. Og det var en stor fabrikk. Navnet Follum kan være 2 000 år gammelt, og er kanskje laget av ordene fole og heim. Fole betyr ung hest. Først var Follum en gård. Ja, det er det… Fortsett å lese Follum

Støalandet

Støalandet nærmest til venstre. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv     Støalandet ligger tvers overfor Petersøya og Søndre park i Hønefoss, på den andre sida av elva. Fra Støalandet kan du se rett over til Hønefoss sentrum. Slik kommer du til Støalandet fra Hønefoss sentrum: Du svinger inn mot Vesterntangen og følger veien mot Haug. Nederst i Vesternbakken… Fortsett å lese Støalandet

Livmarka

Hopprenn i Livbakken i 1909. Foto: Knut Espe / Buskerud Fylkesfotoarkiv     Livmarka ligger oppe i skogen innenfor Vesterntangen. Livmarka heter Livmarka fordi det var et idrettslag i Hønefoss som het Liv. Og idrettslaget Liv hadde en hoppbakke. Den bakken het Livbakken, og skogen rundt Livbakken ble kalt Livmarka. For lenge siden ble området… Fortsett å lese Livmarka

Gampefossen

Her ser du hvor stor fossen er i forhold til dama. Foto: Frank Tverran   Det er en foss i Hønefoss som heter Gampefossen. Men den er ikke lett å finne. For fossen ligger gjemt av skog og kvist, langt oppi Livmarka. Slik kommer du dit: Fra Vesterntangen følger du Livveien til du kommer til Holtbekkveien.… Fortsett å lese Gampefossen

Hønefoss skole

Klasse 6 b ved Hønefoss skole i 1907. Fotografen heter Knut Espe, og han var lærer ved skolen. Foto: Espe/Buskerud Fylkesfotoarkiv   Hønefoss skole er den eldste skolen i Hønefoss. Den er fra 1891. Det var en moderne fin og stor skole med store og lyse klasserom. Det var til og med sløydsal. Det var… Fortsett å lese Hønefoss skole

Tolpinrud

  Fotballkamp på Tolpinrud stadion.     Tolpinrud ligger litt sør og vest for Hønefoss sentrum. Du kommer til Tolpinrud når du tar Askveien ut av Hønefoss. Tolpinrud, hva kan det bety? Tolpinrud er satt sammen av tre ord: toll og pinn og rud. Toll er det samme som furu. Pinn er det samme som… Fortsett å lese Tolpinrud

Tippen

Tippen i 1896 : Du kan se at de har kjørt og tippa stein, grus og flis ut i elva. Det lå flere hus der den gangen. De husa er borte nå. Den brua vi ser, går ikke der lenger. Brua i dag går nærmere fotografen som tok bildet. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv Tippen er den store parkeringsplassen foran… Fortsett å lese Tippen

Blybergshaugen

Blybergshaugen for omtrent 100 år siden. Foto: Adolf Johansen/Buskerud Fylkesfotoarkiv. Blybergshaugen ligger på nordsida i Hønefoss, like sør for St. Hanshaugen. Fra Nordre torg går vi inn i Hammerbrogata og så opp Lagesens gate. Blybergshaugen er oppkalt etter en som het Ole Olsen Blyberg (1812-1868) og som bodde i Hønefoss for omtrent 150 år siden. Han drev en… Fortsett å lese Blybergshaugen