Bilder på Berget i Hole

berget i Hole batbildelite

I 2011 ble noen av bildene på Berget merka med kritt, så de skulle bli lettere å se. Det er David Vogt ved Kulturhistorisk Museum i Oslo som har kritta opp. Krittet skulle forsvinne etter ei stund. Foto: Fylkesfotografen i Buskerud.

 

Et sted ved Tyrifjorden i Hole er det gamle berg-bilder på et berg. Berget står som en vegg opp fra fjorden.

 

En gård i Hole heter Berget. Gården ligger nær Tyrifjorden, mellom Utvika og Nes.

I Tyrifjorden like ved gården er det bratt berg. På det berget er det berg-bilder. Helle-ristinger, blir de også kalt. Det er bilder som er rissa inn i berget, eller hogd inn.

Bildene ved gården Berget er omtrent 3 000 år gamle. Da er de ganske gamle.

De som laga bildene, har streka, rissa, banka og hogd bildene inn i berget. Og bildene ble fine.

Bilder av båter

Det er bilder av båter, sju båter i alt. De to lengste båtene er nesten 90 centimeter lange. Den minste båten er 42 cm. Noen av båtene har streker som står opp fra båten. Vi tror at de strekene skal forestille de som ror båtene.

Mye å lure på: Hvem laga bildene? Hvorfor laga de bilder av båter?

Det var jo båter de brukte for å komme fram. Viss de ikke gikk eller løp, da. De rodde med båtene langs Tyrifjorden.

Ved Berget var det noen fine loddrette bergvegger de kunne lage fine berg-bilder. Når folk kom i båtene sine, kunne de legge til land i nærheten.

Hvem da?

Kunne hvem som helst hogge et båt-bilde inn i berget? Tror ikke det. Du måtte ha øvd mye før du kunne klare det. Det var nok ikke alle som fikk lov, heller. Kanskje en flokk eller en stamme hadde sin egen bilde-hugger? Eller kanskje det var en ekspert som reiste rundt i fjordene for å hogge bilder i berget. Kanskje hun eller han hadde egne bilde-kurs? Ikke godt å vite.

Det vi vet, er at bildene ligner på hverandre. Det er samme slags bilder mange steder i verden. Folk kunne ha reist langt med båt, og så kunne de ha sett på bilder andre steder.

Hvorfor båter?

Men hvorfor akkurat båter? For å komme til Berget i Hole er det greiest med båt. Da er det ikke rart at folk laga båt-bilder. Det var stas med båter.

En serie med båt-bilder kunne bety at «dette er vår båtplass». Da skulle ingen andre legge til land der, heller ikke fiske. Kanskje.

 

Berget i Hole labyrintlite

En slags runding

På Berget i Hole er det også rissa inn en slags runding. Hvorfor det? Ingen vet helt.

Noen tror at en slik runding er en labyrint. Du skal komme deg gjennom labyrinten, eller inn i labyrinten. Men hvorfor det?

Ved Sundvollen er det også bilder på berget av båter og runding.

 

berget hole 

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke (2013): Hole bygdebok, bind 6, side 52-54.
Olav Norheim og Mikael Holmberg (1997): Bilde i berg.
På hjemmesida til Hole Historielag:

Vegviser til helleristninger ved Berget i Hole
Jon Rømmesmo (2006): Helleristningane i Hole
Reportasje i Ringerikes Blad:

Beate Kold Hansen (2011): Ekspedisjon Helleristning{/AF} 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *