Pedagogisk forankring

Nettstedet egner seg godt som tverrfaglig samarbeid på klassetrinnet fordi det kan knyttes til en rekke fagmål i Kunnskapsløftet.

Nettstedet egner seg spesielt til å bruke digitale verktøy på ulike måter.

Nedenfor følger en oversikt over ulike fag og kunnskapsmål som kan være relevante.

Læreplanene etter 4. trinn og 7. trinn sier at det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Etter 4. trinn

Læreplan i kunst og håndverk

• samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet

• bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram

Læreplan i norsk

• foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

• finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

• lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

 

Læreplan i samfunnsfag

• presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy

• fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg

• kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

• setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar

• beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved å utforske landskapet nær skulen og heimen

• planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett

 

Etter 7. trinn

Læreplan i kunst og håndverk

• bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger

• montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

• beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

 

Læreplan i norsk

• bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster

• bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte

• lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *