Norderhov

norderhovkart560

 

 

 

 

 

elgil paa norderhov

Norderhov 1865. Det store firkanta huset til venstre for kirka, er korn-magasinet. Der ble det lagra korn til folk i bygda viss det var lite mat. Huset har seks etasjer. Ei stund ble noen av romma brukt til fengsel. Nå står huset på Helgelandsmoen. Foto: P. A. Thorèn / Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

Norderhov er et lite sted og et stort sted. Rart. Det spørs hvor du er.

 

Viss du er ved Norderhov kirke og Ringerikes Museum, da kan du si at du er Norderhov. Da er Norderhov et lite sted.

 

Viss du er et eller annet sted i Norderhov-bygda, da kan du si at du er i Norderhov. Da er Norderhov et større sted.

 

På Norderhov

Norderhov er en gård, egentlig. I dag heter gården Norderhov prestegård. Men egentlig heter gården bare Norderhov. Derfor er vi på Norderhov når vi er på museet eller ved Askeladden-bussene eller ved kirka.

 

I Norderhov

Norderhov er også ei bygd. Kirka og Kirkeskolen og museet ligger midt i bygda. Alle husa langs Norderhovsbakken ligger midt i Norderhov.

  

Norderhovsveien går gjennom Norderhov, fra Botilrud-krysset og ned til Helgelandsmoen. Men det er ikke bare der det heter Norderhov. Åsa hører til Norderhov. Norderhov går fra Giletoppen til Kastet, ved Esso og Ringerike sykehus. Norderhov går fra Helgelandsmoen opp til Haug.

 

Vi kan si det slik: De som går på Kirkeskolen og Vegård skole, de bor i Norderhov. Det stemmer for de fleste.

 

Rundt Hønefoss

I gamle dager var Norderhov en egen kommune. Da hørte Soknedalen og Heradsbygda og Haug til Norderhov. Norderhov kommune lå rundt Hønefoss by. For Hønefoss var en egen kommune. Ådal var egen kommune også. I 1964 ble alle kommunene på Ringerike slått sammen til en ny stor kommune. Den kommunen heter Ringerike, rett og slett.

 

norderhovnytt1lite 

Veien opp til Norderhov kirke og Kirkeskolen har nå fått navn: Norderhovsbakken. Foto: Olav Norheim 

 

NUIL

Idrettslaget i Norderhov heter Norderhov ungdoms- og idrettslag. De har gule luer når de går på ski. De driver med fotball også. De har svarte og gule fotball-drakter.

 

Nierdarhouff

Navnet Norderhov har blitt skrevet på mange rare måter. For 700 år siden ble det skrevet slik: Nierdarhouff. Seinere er det blitt skrevet Nærdrof, Nørdrof, Nordrof, Norduff, Nardoff, Norderhoff, Nordro, Nordrug, Nørdrug, og Norderhoug for 400 år siden.

 

Nørdru

De prøvde nok å skrive navnet slik de sa det. Og de sa ikke Norderhov den gangen. De sa noe slik som Nordru eller Nørdru. Det var ikke så mange som kunne skrive. Og de få som kunne skrive, de skreiv dansk, eller blanding av dansk og svensk og norsk. Det kunne bli mye rart.

  

Norderhov har vi bare sagt i 100 år omtrent. For 100 år siden var det mange som hadde lært å lese og skrive. Nesten alle gikk på skolen. Den gangen ble navnet skrevet Norderhov. Da begynte folk å si Norderhov også. For nå kunne jo folk lese. Da sa de det som det sto på kart, på skilt eller i avisa, og der sto det Norderhov.

 

Njord sitt hov

De fleste navne-ekspertene mener at Norderhov betyr Njord sitt hov. Et hov er det samme som et hellig sted, eller en høyde eller en haug. Njord var en gud i jernalderen, for mer enn 1 000 år siden. Da trodde folk på norrøne guder, og hadde ikke hørt om den kristne guden. De hadde flere guder.

 

Njord var en gud for sjø og hav, og en gud for fruktbarhet. Njord kan ha vært en populær gud på Ringerike, for landskapet er så fruktbart her. Det vokste korn og gras. Det var store flokker av kyr og sauer. Folk hadde det nok bra på Ringerike i vikingtida, i alle fall de som ikke var fattige. Folk har vel festa og feira til ære for Njord. Norderhov kan ha vært en festplass.

 

Over hele Norden fins det steder som har navn etter guden Njord.

 

Njardar er ei form av navnet Njord. Huset der Grei Handel holder til, heter Njardarhov.

 

Norderhovkart

 

 

{AF}Mer å lese:

Oluf Rygh: Norske gaardnavne. Bind 5, side 22

Audun Knappen: Buskerud rundt: stedsnavn fra a til å, side 95

August Steinhamar: Norderhov

Lars Magnar Enoksen: Norrøne guder og myter, side 58-59

NUIL`s 90 års jubileum

Ola Brænden: Norderhov kommune, side 88-98{/AF}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *