Slettøya

   Sundøya Fjordrestaurant og Slettøya. Bildet er tatt 5. august 1961. Foto: Hole Bygdearkiv     Slettøya ligger midt i veien, eller under veien. Slettøya ligger like ved Sundøya i Hole. Holeveien mellom Vik og Sundvollen, E 16, går rett over begge øyene.   Det er fint å bade nord for veien ved Slettøya. Men… Fortsett å lese Slettøya