Giletoppen

giletoppen 2017 lite

 

Giletoppen er en topp. Det er ingen stor topp, men en liten en. Giletoppen ligger mellom Botilrud i nord og Steinssletta i sør.

Vi sier ikke Giletoppen med G, men med J, slik: «Jiletåppen». Vi sier «J» først i navna også på Gile, Gilegata og Gilebakken.

Helt på grensa

Giletoppen er oppkalt etter Gile, som er to gårder. Gile-gårdene ligger på grensa mellom to kommuner. Den ene kommunen er Ringerike og den andre kommunen er Hole. Nordre Gile ligger i Norderhov i Ringerike kommune. Søndre Gile ligger i Hole kommune.

Pussig. Men et eller annet sted skal jo kommune-grensa gå.

Gilebakken og Gilegata

Ned fra Giletoppen går Gilebakken til venstre når du kommer fra Steinssletta. Noen kaller det Gilebakken bortover mot Steinssletta også.

Fra Søndre Gile går Gilegata ned mot øst. Det blir til høyre når du kommer fra Steinssletta.

En krøtter-vei

Navnet «Gile» er det samme som ei geil. Og ei geil er en slags vei, en krøtter-vei. Ei geil er en smal vei med gjerder på begge sider av veien, slik at kyrne ikke skal stikke av, men gå dit de skal, fra fjøset og ut på beite.

Men nå går det ingen krøtter der lenger, og det er heller ingen gjerder der. Men det heter Gile for det.

 

giletoppen langhus

Slik kan huset på Giletoppen ha sett ut. Tegning: Øyvind Tingleff. Fra boka Alle tiders Ringerike.

Gamle hus-spor

På Giletoppen er det funnet spor etter et gammelt hus. Ja ikke bare ett hus, men flere. Husa har vært lange. Derfor kaller vi dem langhus. De kan være 2 000 år gamle. Det er arkeologer som finner og undersøker slike gamle spor.

Slike spor etter hus er også funnet på Veien. Der har de satt opp et nytt langhus, som skal se ut som det er gammelt.

Det har sikkert vært fint å bo på Giletoppen, med utsikt ut over Steinssletta og Norderhov.

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke (2002): Hole bygdebok bind II, Steinsfjerdingen. 
Gudmund Bakke (2014): Steinssletta – et utvalgt kulturlandskap.{/AF}

 

giletoppenkart 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *