Hjemmestyrkemuseet

  Hjemmestyrkemuseet er inne på Ringerikes Museum. Foto: Sondre Odland Billington og Trym Joakim Berg Hovdenak, Kirkeskolen   Hjemmestyrkemuseet er en del av Ringerikes Museum i Norderhov.   Hjemmestyrkemuseet inneholder våpen, utstyr og uniformer som ble brukt av hjemmestyrkene under andre verdenskrig. Hjemmestyrkene var en liten, militær og ulovlig motstandsgruppe mot nazistene. Alt av våpen… Fortsett å lese Hjemmestyrkemuseet

Gusgården

  Mange hus og mye utstyr på Gusgården. Foto: Amalie Lusie Bakmand og Tuva Wien, Kirkeskolen    Gusgården er en stor gård. De selger mange ting og arbeider mye. De har 7500 høner! På gården har de ca. 50 maskiner. I tillegg har de også to kaniner. De selger egg, poteter, korn og gulerøtter. De… Fortsett å lese Gusgården

Monserud

Store tanker og mange rør på Monserud renseanlegg. Foto: Tuva Ertvåg Bråten og Isra Hassan Farah Warsame, Kirkeskolen   Monserud er et boligfelt og et renseanlegg. Der hvor renseanlegget står nå var det et småbruk i gamle dager. Renseanlegget ble bygd i 1977. I Storelva rett ved siden av renseanlegget ble det funnet en gammel… Fortsett å lese Monserud

Bjørklund

Slik ser Bjørklund ut etter at huset er pusset opp.     Bjørklund er et sted i Norderhov.   Før var bygningen Bjørklund et barnehjem. Nå er Bjørklund barnehjem en privat bolig. Huset på Bjørklund er 103 år gammelt. Nå bor det 4 personer på Bjørklund. Bjørklund er pusset opp mye siden det var et… Fortsett å lese Bjørklund

Norderhov kirke

  Konservator Preben Johannessen ved Ringerikes Museum kan fortelle mye om Norderhov kirke. Foto: Eivind Støa Magnus og Magnus Bråten, Kirkeskolen     Norderhov kirke er den største kirka på Ringerike.   Norderhov kirke ble bygd mellom år 1150 og 1200.   Altertavla i Norderhov kirke er laget av den kjente treskjæreren Lars Skråstad, sist… Fortsett å lese Norderhov kirke

Hønen Handel

  Hønen Handel. Foto: Jenny Amina Kristiansen og Ola Hagen Hella, Kirkeskolen    Hønen Handel ligger i Hønenkrysset i Norderhov. Huset ble bygd i 1815, altså for omtrent 200 år siden.   Hønen Handel heter det fordi gården som den hører til het Hønen før. Nå heter gården Ringvoll.   Det er Turid M. Strande… Fortsett å lese Hønen Handel

Stavhella

Pilegrimsleden går forbi Stavhella. Foto: Izabella Lourdes Mandt og Kristian Holemark, Kirkeskolen     Stavhella er en park og en gravplass. Den blir ofte brukt  17. mai hvis det er fint vær.    Det finnes et tjuetalls gravhauger der. De har funnet et par gamle sjakkbrikker. Det meste der er fra vikingtiden.   Carl August… Fortsett å lese Stavhella

Askeladden Reiser

Rolf Lie er sjef for Askeladden Reiser. Foto: Maren Hansen Nesheim og Elida Selte Hafnor, Kirkeskolen      Askeladden Reiser er et buss-selskap på Norderhov prestegård. Selskapet ble startet i 1990. De har ni busser, og det jobber 25 ansatte der.   Sjefen for Askeladden Reiser er Rolf Lie. Han begynte å kjøre buss da… Fortsett å lese Askeladden Reiser

Ringerike sykehus

Hovedinngangen på Ringerike sykehus. Foto: Marie Kristine Hagen Hella og Aleksandra Radojicic, Kirkeskolen      Ringerike sykehus ble bygd i 1965, og fylte 50 år i 2015.   På sykehuset er det mange avdelinger: Medisinsk avdeling, Kirurgisk avdeling, Akuttmottak, Anestesi og Operasjon, Intensiv, Ortopedisk avdeling, Føde- og gynekologisk avdeling, Røntgenavdeling, Laboratorium, Ambulanseavdeling og Psykiatrisk poliklinikk.  … Fortsett å lese Ringerike sykehus

Lisletta

  Utsikt over Lisletta. Foto: Mikael Bjerkeli og Magnus Sjøblom     Det var en stor gård i Norderhov som het Li. Gården eide nesten hele Lisletta. Li gård og Vaker ble slått sammen. Da var det ingen gård som het Li lenger.   På Kullerud bodde det en gammel lokal baker.   Høyballer i… Fortsett å lese Lisletta