Sundøya

Sundøya med restaurant. Bildet er tatt i 1963. Foto: Hole bygdearkiv    Veien mellom Oslo og Bergen går tvers over Sundøya. Det er ikke lett å se at Sundøya er ei øy om vi går, sykler eller kjører med bil over den.   Sundøya ligger i sundet mellom Kroksund og Sundvollen i Hole. Fram til… Fortsett å lese Sundøya

Storøya

Gården Søndre Fekjær med Storøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv    Enten du reiser til lands eller til vanns eller i lufta, skjønner du hvorfor Storøya har fått navnet sitt. Det er den største øya i Tyrifjorden. På avstand kan Storøya se ut som et eventyr-rike.   Fra Elstangen i Hole kan du ta deg over… Fortsett å lese Storøya

Slettøya

   Sundøya Fjordrestaurant og Slettøya. Bildet er tatt 5. august 1961. Foto: Hole Bygdearkiv     Slettøya ligger midt i veien, eller under veien. Slettøya ligger like ved Sundøya i Hole. Holeveien mellom Vik og Sundvollen, E 16, går rett over begge øyene.   Det er fint å bade nord for veien ved Slettøya. Men… Fortsett å lese Slettøya

Herøya

Herøya sett fra lufta 6. juni 1965. Foto: Hole bygdebokarkiv      Steinsfjordens største øy er Herøya. Den ligger rett utafor Loreåsen, ikke langt fra den gamle gården Stein.   Det har vært både husmanns-plass og bondegård på øya. Husmanns-plassen hørte til en av Hårum-gårdene. De som dreiv plassen, jobba på gården for å få… Fortsett å lese Herøya

Ulvøya

På Ulvøya kan du bade om sommeren. Foto: Olav Norheim   Ulvøya er ei øy i Steinsfjorden. Det er ikke ulv på Ulvøya nå, men det kan ha vært det. Det er kanskje derfor øya heter Ulvøya. Øya ligger omtrent 180 meter fra land. Ulven er ikke så flink til å svømme, men de 180… Fortsett å lese Ulvøya