Vik

Vik, slik tegner Øyvind Tingleff ser det. Finner du Elgil? Det var en gang ei vik. Vika lå fint og lunt nede ved Steinsfjorden. Det var lett å komme inn til vika med båt. Så der var det nok fint å bo. Det har bodd folk på Vik i 2 000 år, og sikkert lenger… Fortsett å lese Vik

Borgen

Fra Sørigarden Borgen tidlig i 1920-årene. Martin og Maren Sofie Borgen med fem av de seks barna sine. Foto: Hole bygdearkiv Oppe ved Ring Bygg på Blomshøgda kommer vi inn i Ole Rytteragers vei, og går du nedover mot Tyrifjorden, kommer du til Borgen-gårdene. Borgen ble kanskje en egen gård for rundt 2 000 år… Fortsett å lese Borgen

Vikshøgda

      På Vikstoppen går det mange hester og beiter på et jorde. Bortenfor jordet ligger noen røde rekkehus som heter Vikshøgda.   I gamle dager lå det en husmannsplass her. Den ble kalt Kringlebråtan. Der bodde en husmann med familien sin. En husmann var arbeidskar på en gård, og fikk bo på en… Fortsett å lese Vikshøgda